Naši kandidáti

Naši kandidáti jsou úspěšní lidé z různorodých oborů. Někteří z nás již mají s komunální politikou zkušenosti, jiní do ní vstupují s letošními volbami poprvé. Všichni dlouhodobě žijeme na Praze 13, svou čtvrť známe a chceme, aby se zde žilo co nejlépe.

RNDr. Jiří Mašek, CSc. 1

RNDr. Jiří Mašek, CSc.

ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13, člen Sboru dobrovolných hasičů Třebonice

Narodil jsem se v roce 1957 v Praze, jsem ženatý a mám dvě dcery a syna. Vystudoval jsem ekonomickou geografii na Přírodovědecké fakultě UK a získal tak teoretické znalosti o obcích a městech. Profesně se jim věnuji už 32 let. Působil jsem na Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu MČ Praha 13, ve Svazu měst a obcí ČR a v Asociaci krajů ČR. Dnes pracuji pro seniory ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 (www.sssp13.cz). Studiem a praxí získané vědomosti a zkušenosti chci nabídnout ve prospěch městské části a jejich obyvatel. Rozvoj „Třináctky“ vnímám ve všech ekonomických a sociálních souvislostech. Fandím seniorům, ale i rodinám, které je podporují. Chtěl bych, aby na „Třináctce“ stál konečně dům pro seniory. Jako rybář, cyklista a hasič se hlásím k volnočasovým zájmovým aktivitám – představují totiž zdravé jádro a hnací silu každého občanského společenství. Komunikace, vzájemný respekt a slušnost – to je cesta, která by voliče a zvolené měla spojovat a vést k úspěchu. Albert Einstein řekl: „Hodnota člověka není v tom, co udělal pro sebe, ale pro jiné“. To je svatá pravda, kterou jsem přijal za svou i já.

Aneta Ečeková Maršálová 2

Aneta Ečeková Maršálová

podnikatelka ve zdravotnictví, členka Školské rady FZŠ Mezi Školami

Narodila jsem se roku 1976 v Praze. Jsem vdaná a spolu s manželem vychováváme dvě děti. Další láskou je zdravotnictví. Jsem registrovaná zdravotní sestra. Vedu společnosti, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením a prodávají zdravotní pomůcky. Nejen na Praze 13 provozuji bezplatnou poradnu v tomto oboru, školím zdravotníky, pořádám besedy se seniory. Mám ráda děti a turistiku. Pomáhám proto místnímu pěveckému sboru Klíček a spolu s kolegy ze spolku Občané pro Prahu 13 organizujeme různé sportovně-naučné akce pro děti i dospělé. Život v Praze 13 se mi líbí, a rozhodně mi není lhostejný její další rozvoj. Proto bych se jako zastupitelka chtěla zasadit o zabezpečení provázanosti sociálních a zdravotních služeb. Podpořím výstavbu domova pro seniory, který v naši městské části chybí. Zajímá mě též otázka znovu zavedení domovského práva nebo zneužívání trvalých pobytů při úřadech městských částí. Zkrátka, obec by měla být svým odpovědným občanům oporou jak v radosti, tak v nesnázích.

Ing. Vítězslav Panocha 3

Ing. Vítězslav Panocha

finanční poradce, člen Rady Městské části Prahy 13

Narodil jsem se v roce 1963 v Praze. Jsem ženatý a mám 2 dospělé syny. Vystudoval jsem Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, ale mou profesí je finanční poradenství. Od roku 2009 jsem jednatelem a spolumajitelem společnosti FIPAS s.r.o. (www.fipas-sro.cz), která zajišťuje služby v oblasti finančního trhu. Zastupitelem MČ jsem od roku 2002, od roku 2010 jsem členem Rady MČ. Angažuji se ve výboru SVJ Běhounkova a ve Školské radě při FZŠ Mezi Školami. Aktivně pracuji ve Spolku Občané pro Prahu 13 a spolupracuji i se Střediskem sociálních služeb. V tomto volebním období jsem podpořil výstavbu bezbariérové stezky pro vozíčkáře ve spolupráci s KČT, navrhnul (jako jednu z priorit ankety obyvatel) revitalizaci prameniště Prokopského potoka, inicioval montáž bezbariérového přístupu žáka FZŠ Mezi Školami do učeben 2. stupně. Zasadil jsem se o vybudování dětského dopravního hřiště při ZŠ Bronzová. Rád bych v tomto snažení dále pokračoval, aby se nám v Praze 13, kde bydlím s rodinou od roku 1994, žilo ještě lépe.

Ing. Václav Pavelka 4

Ing. Václav Pavelka

ředitel poradenské firmy, spolupracovník Nadace Via

Narodil jsem se v roce 1969 v Praze. Jsem ženatý a mám syna. Jsem absolventem Vysoké školy ekonomické a celou svoji profesní kariéru se pohybuji v oblasti firemní komunikace a vztahů s veřejností. V současnosti jsem ředitelem a spolumajitelem společnosti Native PR, která patří k předním firmám v tomto oboru (www.nativepr.cz). Dlouhodobě spolupracuji s Nadací Via, která pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí (www.nadacevia.cz). V Praze 13 bydlím od roku 1996, rodina mojí matky zde však žila již od počátku minulého století – v Řeporyjích a později ve Stodůlkách. V loňském roce jsem se zapojil do organizování odporu vůči ničemnému developerskému záměru v blízkém sousedství. To mne přivedlo k poznání, že je čas začít se aktivně podílet na tom, co se v naší čtvrti děje. Pro práci v zastupitelstvu mohu nabídnout ekonomické vzdělání, manažerské zkušenosti a komunikační schopnosti. Chtěl bych se v něm věnovat zejména územnímu rozvoji.

Doc. MUDr. Zdeněk Volný 5

Doc. MUDr. Zdeněk Volný

odborný lékař, specialista

Narodil jsem se v Praze v roce 1945, jsem ženatý, otec dcery a syna. Vystudoval jsem Lékařskou fakultu UK v Praze a celý svůj život jsem zasvětil práci lékaře. Cennou zkušeností pro mne byla lékařská praxe v zahraničí, zejména ve Finsku, Švédsku, Velké Británii a Francii. Jako lékař a vysokoškolský učitel jsem působil dlouhá léta v Alžírsku a Libyi. Ve všech těchto zemích jsem kromě profesních zkušeností získal užitečné jazykové znalosti (francouzština, němčina, angličtina, ruština, ale třeba i arabština) a přehled o úrovni sociálních a zdravotních služeb v těchto zemích. Své zkušenosti jsem využil pro naši městskou část, když jsem se zde podílel na utváření zdravotního systému do podoby, kterou dnes všichni známe. V roce 1992 jsem byl zvolen do zastupitelstva a po tři volební období byl zastupitelem i radním Prahy 13, a následně zdravotním radou. V poliklinice Lípa v Nových Butovicích pracuji od roku 1992, v současnosti vykonávám praxi specialisty v oboru dermatologie. Své znalosti a zkušenosti bych rád uplatnil ve prospěch městské části, zejména v propojení sociálních a zdravotních služeb a v oblasti čerpání prostředků z EU. Nabízím v tomto směru své jazykové vybavení.

Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 6

Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

profesor Univerzity Karlovy v Praze

Narodil jsem se ve Stodůlkách v roce 1944, jsem ženatý, otec dvou synů. Absolvoval jsem Univerzitu Karlovu a celý život se věnuji pedagogické a vědecké práci. Jedním z oborů mého profesního zájmu je psychologie. Díky tomu i díky četným studijním a přednáškovým pobytům v zahraničí jsem získal rozsáhlé znalosti o psychosociálních aspektech životního stylu v měnících se společenských podmínkách různých zemí. Jako místní rodák jsem měl možnost pozorovat zásadní proměnu svého okolí od středočeské vesnice k dnešní nedílné součásti hlavního města. Domnívám se, že každá vědomost či zkušenost má svůj význam pouze tehdy, je-li dobře využita. To mne vedlo k rozhodnutí znovu se angažovat ve věcech, které se nás na Praze 13 týkají. Pro své znalosti a zkušenosti vidím uplatnění zejména v oblasti školství, sociálních služeb, a problematiky volnočasových aktivit především mládeže a seniorů. V této souvislosti oceňuji Pascalův výrok: „Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní zbývá je uskutečnit“.

Ing. Luboš Klouda 7

Ing. Luboš Klouda

podnikatel v realitách, sponzor zdravotně postižených plavců

Narodil jsem se v roce 1943 v Týništi nad Orlicí, jsem ženatý, mám dva syny a tři dcery. Vystudoval jsem Strojní fakultu ČVUT. Pracoval jsem v různých podnicích v technických a ekonomických funkcích. Naposledy do roku 1990 v Podniku služeb v Praze 4. Poté jsem začal podnikat v oblasti realit. V současné době zastávám hospodářskou funkci ve Společenství vlastníků v Praze 13 a jsem předsedou Společenství vlastníků na Šumavě, kde mám rekreační bydlení. Jsem sponzorem tělesně postižených sportovců ve sdružení Kontakt B, kde hlavní náplní jsou vedle plavání sociální služby pro tělesně postižené. Jsem aktivním členem Klubu českých turistů. Bydlení v Praze 13 je mně příjemné, chtěl bych se podílet na zlepšování jeho kvality. Budu podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb, zvyšování bezpečí občanů a rozšiřování veřejné zeleně. Zaměřím se na otázku zaměstnanosti a způsobů využívání sociálních dávek.

Ing. Eva Vítková 8

Ing. Eva Vítková

novinářka, členka Zastupitelstva Městské části Prahy 13

Narodila jsem se v šedesátých letech v Jihlavě, ale od studií žiji se svou rodinou v Praze. Vystudovala jsem ČVUT, ale záhy jsem „zběhla“ k novinařině – profesi, které se věnuji prakticky celý život. Zpočátku jsem se zabývala tématy z oblasti samosprávy a postupně „prošla“ dalšími obory, mj. stavebnictvím, energetikou či IT. Mým životním krédem je být slušná a chovat se k lidem tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně. Mám ráda fair play, rovné jednání a odvahu stát si za svým názorem. V Praze 13 žiji od roku 1989 a vnímám, jak se za tu dobu změnila i rozrostla. A s ní rostl i okruh problémů, které je třeba řešit. Podle mě jsou to zejména doprava a parkování, bezpečnost a čistota. Za svůj největší úspěch považuji, že se mi podařilo prosadit vybudování parkovacích míst v Zázvorkově ulici. Práce v zastupitelstvu je služba, a v ní bych chtěla pokračovat i nadále.

9

Vít Horešovský

54 let, obchodní referent, člen výboru TJ Sokol Stodůlky

10

Karel Šenk

43 let, ředitel dopravní a spediterské společnosti

11

Mgr. Miroslav Vaculík

54 let, učitel FZŠ Mezi Školami, trenér florbalového oddílu

12

Jakub Nosek

26 let, student Fakulty sociálních věd UK, obor politologie a mezinárodní vztahy

13

Petr Krejzlík

36 let, řidič záchranné služby, velitel družstva Sboru dobrovolných hasičů Stodůlky

14

Bc. Jitka Frajbišová

42 let, bankovní manažerka, rekreační lyžařka, cyklistka a turistka

15

Ing. Lukáš Baumruk

25 let, specialista kontroly nákladů

16

Petr Jadrný

45 let, profesionální hasič - operační technik, člen Sboru dobrovolných hasičů Praha 1

17

Jana Brabencová

48 let, účetní, předsedkyně Republikové revizní komise Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

18

Lenka Dvořáková

40 let, účetní, úvěrová specialistka, lyžařská instruktorka

19

PhDr. Alexandros Charalambidis

48 let, zástupce ředitele školy, asistent trenéra cyklistického klubu mládeže

20

Eva Bezpalcová

18 let, studentka SOŠ Drtinova, obor právní a diplomatické služby, členka České jezdecké federace

21

JUDr. Milan Leitner

62 let, právník, specialista na silniční dopravu

22

Andrea Veverková

27 let, odborná asistentka, organizátorka volnočasových aktivit v kultuře

23

Václav Ježek

25 let, skladník

24

Simona Pokorná

32 let, kuchařka

25

David Káninský

27 let, fyzioterapeut

26

Alena Krbcová

47 let, personální manažerka

27

Eduard Pinkava

42 let, redaktor cyklistického časopisu Velo, účastník cyklistických maratonů

28

Ing. Šárka Ceznerová

46 let, referentka správy daní, organizátorka volnočasových aktivit v přírodě

29

Adéla Hutarová

22 let, studentka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

30

Ing. Miroslav Veleba

62 let, specialista bezpečnostních systémů, rekreační horolezec

31

Dana Dědečková

45 let, učitelka MŠ Havaj na Praze 13

32

Leopold Nekula

59 let, elektromechanik, údržbář školního zařízení

33

Zdeňka Kunclová

61 let, pracovnice ostrahy

34

František Salač

73 let, důchodce, údržbář SVJ

35

Jitka Hniličková

76 let, důchodkyně, kronikářka turistického klubu seniorů

A takto to bude vypadat v reálu. Prohlédněte si hlasovací lístek do zastupitelstva Prahy 13.

Prohlédnout hlasovací lístek